Osmanlı Dönemi Bilirkişilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma


Abaci N.

U.Ü., Fen-Edebiyak Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.75-84, 2002 (Peer-Reviewed Journal)