Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye İsnad Edilen Tuḥfetü’s-sefere ilâ ḥażreti’l-berere Adlı Eserin Tercüme ve Basımına Ali Rûmî Tarafından Yapılan Manzum Eleştiri


EĞRİ S.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.157-177, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier