Field trials on estrus sychronization and artificial insenination in sheep I: The effects of cronolon e containing vaginal sponges or prostaglandin F2alfa on synchronization and fertility


Tümen H., Gökçen H., Doğan İ.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.113-119, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada 52 koyun kullanıldı. Birinci gruptaki 32 koyuna iki doz PGF ikinci gruptaki 20 koyuna da vaginal sünger uygulandı. On iki gün sonra sünger alındığında 700 IU PMSG enjekte edildi. İki grupta östrus oranı %84.3 ve 90.0 bulundu. Koyunlar 0.1 cm3 taze sperma verilerek tohumlandı. %81.4 ve 76.4 gebelik oranı elde edildi. İkinci grupta sünger uygulanan koyunlar iki alt gruba ayrıldı ve bir bölümüne sünger alındıktan sonra vaginal lavaj yapıldı. Gebelik oranı lavaj yapılanlarda daha yüksek oldu. (%87.5 ve 66.6).