Sema Esen - İmran Sağlık - Ayşe Melda Payaslıoğlu - Beyza Ener. Uludağ Üniversitesi Hastanesine Başvuran Üreme Çağındaki Kadınlarda Rubella IgM ve IgG Pozitifliğinin Değerlendirilmesi.Poster Bildiri P155


ESEN S., SAĞLIK İ., PAYASLIOĞLU A. M., ENER B.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 October - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes