Akuatik Vibrio ve Pseudomonas türlerinin tanımlanmasında API,Vitek II ve MALDI-TOF MS otomatize tanı sistemlerininkullanılması


DUMAN M. , ALTUN S.

14. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey