Yoğun bakımlarda santral venöz kateter ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik yenilikçi bir bakış açısı: Bakım paketi girişimleri


ÇAKIR ÖZMEN G., SERPİCİ A. , ŞİMŞEK P., BULUT E., GÜRSOY A., ÇİLİNGİR D.

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, I. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, 21 - 23 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text