İsveç Siyaseti ve Türkiye Kökenli Göçmenlerin Katılımı


Creative Commons License

Aydın M. B.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.71-108, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1960'ların ortalarında Türkiye'den kitlesel emek göçü alan İsveç, sonraki yıllarda da çeşitli sebeplerle Türkiye'den göç almaya devam etmiştir. Bugün yaklaşık yüz bin civarında Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı İsveç'te Türkiye kökenli göçmenlerin siyasal algıları, katılım, davranış ve eğilimlerine odaklanan bu çalışma, yüz yüze gerçekleştirilen on beş derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. Çalışmada İsveç'e göç öyküsü, İsveç siyasetinin tarihsel ve güncel panoraması, Türkiye kökenli göçmenlerin algı ve eğilimleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Sosyal ve ekonomik olarak elli yıllık süreçte İsveç'e görece daha fazla tutunan göçmenlerin siyasal tercihleri renklenirken aynı zamanda 'yeni göç dalgasına' karşı ilginç sayılabilecek eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma derinlemesine görüşmeler ve literatürden yararlanılarak 'yabancı ülkede yerli olma' sürecinde olan göçmenlerin İsveç siyasetine bakışları çerçevesinde şekillenmiştir.