Acil Servise Gelen Hasta Sayılarının Monte Carlo Benzetimi ile İncelenmesi


İNANÇ Ş. , EREN ŞENARAS A.

XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongrel, 4 - 05 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text