Lamotrijine Bağlı Dress Sendromu Olgu Sunumu


YÜCEL M., Özgür Deniz S., ÇIKRIKLAR H. İ. , YÜRÜMEZ Y.

11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 259, Antalya 16-19 Nisan 2015., 16 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text