ÜREME ÇAĞINDAKİ MAVİ YAKALI KADINİŞÇİLERDE ANEMİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ


Türkkan A., Aslanhan B., Demiralp N., Özdede Ü., Pala K.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, vol.6, no.3, pp.271-280, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Yetersiz beslenme ve kötü sağlığın göstergesi olan anemi kadınların sağlıkla ilgili sorunlarından birisini oluşturur. Buna karşın kadınların sağlık sorunlarının istihdam edilmelerine etkisi ile çalışma yaşamının sağlıklarına olan etkisini gösteren çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışma, üreme çağında gebe olmayan mavi yakalı kadınlarda, anemi sıklığını, etkileyen etmenleri ve aneminin çalışma yaşamındaki seyrini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Bursa’da tehlikeli iş kolundaki bir otomotiv fabrikasında yürütülmüştür.

Çalışma üreme çağında, gebe olmayan mavi yakalı 329 kadın işçinin verisini kapsar. Kadın işçilerin %37,1’inde anemi saptanmıştır. Bekar olan, kalabalık evde yaşayan, daha önce anemi tanısı almış olan, kanama süresi uzun ve kanaması sırasında günde 5 ve üzerinde ped kullanan kadınlarda anemi prevalansı daha yüksektir. Çalışan kadınlarda anemi prevalansının ve şiddetindeki artışın trendi gösterilmiştir. Çalışma, Türkiye’de özellikle çalışan kadınlarda aneminin önlenmesi ve kontrolüne yönelik etkili sağlığı geliştirme programının oluşturulması için önemli çıkarımlara sahiptir.