Exact Solutions of Electro-Elastic Rod Model with ( 𝑮′ 𝑮) Expansion Method


Çelik N., Özcan M. S.

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE TASARIM DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.51-68, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, dördüncü mertebeden lineer olmayan, Elektro-Elastik (EE) çubuktaki yalnız gezen dalgalara karşılık gelen EE kısmi diferensiyel denklemi ele alındı. Denklemin gezici dalga çözümlerini araştırmak için, ( 𝐺′ 𝐺) açılım yöntemi kullanıldı. Yöntemin içerdiği farklı durumlar için tam çözümler oluşturuldu. Trigonometrik, hiperbolik ve rasyonel fonksiyonları içeren çözümler elde edildi. Elde edilen çözümlerden biri için kararlılık analizi yapıldı. Son olarak çözümlerin farklı parametrelerdeki bazı özel değerleri için grafikleri, Maple programı ile çizdirilerek, parametreler değiştiğinde grafiklerin değişimi karşılaştırmalı olarak incelenmeye sunulmuştur.