Holstein Irkı Erkek Sığırlarda Sığır FABP4 Gen Polimorfizmleri ile Et Kalitesi Arasındaki İlişki


ARDIÇLI S. , ŞAMLI H. , ALPAY F. , DİNÇEL D. , SOYUDAL B., BALCI F.

VI. Veteriner Zootekni Kongresi, Turkey, 1 - 04 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey