The Intersection of Social Sciences and Computer Sciences: Socioinformatics


Creative Commons License

Takan S., Ergün Takan D.

International Current Research Symposium 2022 (ICRS'22), İzmir, Turkey, 21 February - 22 March 2022, pp.104-119

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104-119
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Interdisciplinary approaches and fields of study are gaining importance day by day. In this sense, new fields of study are inevitably emerging. These innovations are closely related to developing technologies and, more specifically, to information technologies. Because the number of disciplines that information sciences affect is increasing. Today, the integration of information sciences and social sciences has reached remarkable dimensions compared to the past. However, it is still difficult to say that a consensus has been reached on an overarching keyword for the concrete integration of social sciences and computer sciences. In parallel with this, unfortunately, many universities still have limited opportunities or various prejudices regarding realizing this integration. This situation causes various problems for academicians who conduct research in the field and can disrupt scientific developments produced from interdisciplinary projects. The purpose of writing the article is to propose a field of study that can guide the academic productivity of scientists who can carry out such interdisciplinary studies and explain and outline such a field's requirements. Parallel to this, it aims to mediate to break the existing prejudices regarding the integration of social sciences and computer sciences, thus contributing to overcoming many materials and moral obstacles preventing universities from investing in this field. In this context, to define the integration of social sciences and information sciences, the term "Socioinformatics" has been proposed in the article, and its reasons have been tried to be grounded.

Disiplinlerarası yaklaşımlar ve çalışma alanları her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu anlamda kaçınılmaz olarak yeni çalışma alanları oluşmaktadır. Söz konusu yenilikler gelişen teknolojilerle ve daha da özelde bilişim teknolojileriyle yakından ilişkilidir. Çünkü bilişim bilimlerinin sirayet ettiği disiplin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün bilişim bilimleriyle sosyal bilimlerin entegrasyonu, geçmişe oranla dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Ancak halen sosyal bilimler ile bilgisayar bilimlerinin somut entegrasyonuna dair kapsayıcı bir anahtar kelimede fikir birliğine varılabildiğini söylemek zordur. Buna paralel olarak, bu entegrasyona dair biraradalıkların hayata geçirilmesi konusunda da ne yazık ki halen pek çok üniversitenin kısıtlı imkanları ya da çeşitli ön yargıları bulunmaktadır. Bu durum, alanda araştırmalar yapan akademisyenler için çeşitli sorunlara yol açmakta ve disiplinlerarası projelerden üretilebilecek bilimsel gelişmeleri sekteye uğratabilmektedir. Makalenin yazılmasındaki amaç, bu türden disiplinlerarası çalışmaları gerçekleştirebilecek bilim insanlarının akademik üretkenliğine yön verebilecek bir çalışma alanı önermek; böyle bir alanın gerekliliklerini açıklamak ve çerçevesini çizmektir. Buna paralel olarak, sosyal bilimler ile bilgisayar bilimlerinin entegrasyonuna dair hali hazırda var olan önyargıların kırılmasına aracılık etmek ve bu sayede üniversitelerin bu alana yatırım yapmalarının önündeki maddi manevi pek çok engelin aşılmasına da katkıda bulunabilmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, sosyal bilimlerle bilişim bilimlerinin entegrasyonunu tanımlamak amacıyla makalede “Sosyoenformatik” terimi önerilmiş ve nedenleri temellendirilmeye çalışılmıştır.