Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivite ve steroid kullanımının kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi


Özçakır Ş., Sivrioğlu K., İrdesel F. J.

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, vol.17, no.1, pp.2-7, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2-7
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada polikliniğimizde Romatoid Artrit (RA) tarusı ile idediğimiz hastalarımzln steroid kullanım öyküsünün (doz, süre) ve hastalıkla ilgili aktivasyon göstergelerinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık DEXA ile lomber ve kalça bölgesinden kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümleri yapılan RA'lı hastalar incelendi. Hastalarrn KMY ölçümleri ile eş zamanlr olan klinik (sabah tutukluğu, şiş eklem sayısı) ve laboratuar (eritrosit sedimentasyon hızı-ESH, C-reaktif protein-CRP, Romatoid faktor-RF) değerlendirme sonuçlan ile steroid kullanım süresi (toplam ay) ve ortalama steroid dozu kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen 28'i kadın (Vo77.8) 8'i erkek (Vo22.2) toplam 36 hastanın yaşları 39-75 arasında değişmekteydi (ortalama 57.46+9.89). Ortalama RA süresi 10.76+9 yl iken hastalık süresince ortalama steroid kullanımı 37.26+42-2 aydı. Hastalık süresinin uzunluğu ile KMY değerleri ve t skorlaır arasında ilişki bulunmazken steroid kullanım süresi İle femur boyun KMY değeri ve lomber total t skoru arasında negatif korelasyon saptandı (p<0.05, rho=-0.492). ESH ve CRP değerleri ile femur boyun KMY değerleri (rho:-0.408, -0.489), RF düzeyi ile lomber total t skoru ve KMY değeri arasındaki korelasyon anlamlı bulundu (rho=-0.448 ve -0.372), (p <0.05). Sonuç olarak, RA'lı hastalarda steroid kullanım süresi ve yüksek i4flamasyon belirteçleri ile KMY değerleri arasında negatif ilişki olduğu saptanmıştır.