Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı’nda Aşk Şarabı


YOLDAŞ K.

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, no.22, pp.139-152, 2009 (ESCI)