Hilâfet, İmâmet ve Halifeliğin Tarihçesi


PAY S.

HECE Aylık Edebiyat Dergisi İslâm Medeniyeti Özel Sayısı Haziran/Temmuz/Ağustos, vol.17, pp.419-430, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)