FOVİZM VE DIŞAVURUMCULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ


Aktan G.

Sosyal Bilimler Dergisi, no.32, pp.396-409, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.16990/sobider.4666
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, International Bibliography of Social Sciences, Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.396-409
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Fovizm ve Dışavurumculuk, modern sanatın öncü sanatlarındandır. Her iki sanat hareketi de yoğun renklerle duyguları göstermeye odaklanmıştır. Fovistler nesneyi kendi öz renginden farklı kullanarak, biçimi ve perspektifi bozarak, kaba fırça sürüşleriyle resmetmişlerdir. Dışavurumcular, kendilerinden önce ortaya çıkmış Fovistlerin bu resimsel yaklaşımını örnek alıp, modern çağın metropolleri, makineleri, yeni sosyal ilişkileri içinde kaybolan insanın duygularını ifade etmede kullanmışlardır. Bu araştırmada teknik açıdan birbirine çok benzeyen Fovizm ve Dışavurumculuk sanat hareketlerini, farklı sanat akımı olarak adlandırmanın nedenleri araştırılmıştır. Araştırma için ilgili kitap ve makaleler taranmış, görseller incelenerek karşılaştırılmıştır. Bazı sanat çevreleri, fovizm ve dışavurumculuğun birbirinden farklı sanat akımları olduklarını idda etmektedir. Ancak her iki sanat akımına, tarihsel bağlamları dikkate alınmadan yaklaşıldığında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bakış açısıyla bakıldığında varılan sonuç, her iki sanat akımının da dışavurumcu özellik taşıdığı, Fovizmin iddia edildiği gibi resimsel kompozisyon kaygısı taşımaktan daha fazlası olduğu sonucuna varılmıştır.