Antrenörlerde duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisinin incelenmesi


GÜLLÜ S., ŞAHİN S.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.332-354, 2019 (Peer-Reviewed Journal)