KİT'lerin Özelleştirilmesinde Morgan Bank Planı


TATLIOĞLU İ.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.1, 1986 (Peer-Reviewed Journal)