OSMANLI DEVLETİ’NDE KLASİK DÖNEM VE SONRASINA AİT DELÂİLÜ’L-HAYRÂT MİNYATÜRLERİNDEKİ DEĞİŞİM


Creative Commons License

Gülgen H.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.29-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Osmanlı Devri Klasik Üslubu ve sonraki dönem Delâilü'l-Hayrât Minyatürlerindeki üslup değişimini ve bunun sebepleri Sanat Tarihi araştırma teknik ve yöntemleriyle incelenmiştir.