Investigation for Crashworthiness Performance of Single-cell and Multi-cell Crash Boxes Designed with Aluminum, Magnesium and Steel Materials


Albak E. İ.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.523-534, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çarpışma kutuları, olası bir kaza esnasında sürücü ve araç içi yolcularda oluşabilecek yaralanmaları en aza indirmek için kullanılan pasif güvenlik sistemi elemanlarındandır. Araştırmacılar çarpışma kutularının çarpışma performansını iyileştirmek için farklı yapılar ve malzemeler kullanmaktadır. Bu çalışmada alüminyum alaşım AA6061-O, magnezyum alaşım AZ31B ve DP600 çeliğinden tasarlanan kare, altıgen ve dairesel dış duvara sahip tek hücreli ve çok hücreli olmak üzere dokuz farklı çarpışma kutusu sonlu elemanlar analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan sonlu elemanlar modelleri literatürden elde edilen deneysel veriler ile doğrulanmıştır. Farklı malzemelerden tasarlanmış çarpışma kutuları en büyük çarpışma kuvveti, çarpışma kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasiteleri açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda aynı kesite sahip çarpışma kutuları içinde yırtılmalara maruz kalmasına rağmen AZ31B malzemeli modellerin daha yüksek özgül enerji sönümleme kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca çok hücreli yapılar tek hücreli yapılara daha iyi çarpışma performansı sergilemiştir.