VELÂYETE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİNDE KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


Creative Commons License

Özgenç Z.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.3-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Turkish domestic Law, it is accepted that custody is directly connected to public policy. However, in private international law judges must evaluate situations which require to public policy intervention in consideration of the best interests of the child. They may not bring into absolute balance between the parents or either parents or third party in any action involving the custody of child. This matter is arrenged in, the United Nations Convention of the Rights of the Child, and the other sources of Turkish Law. Therefore, in private international law the concept and the limit of public policy intervention is determined in the view of the best interests of the child. In this article, public policy intervention in custody dispute involving foreign element will be tried to examine with considering International Private and Civil Procedure Law Code, international conventions and case law.

Türk maddi hukukunda velâyet davaları, niteliği gereği kamu düzenine ilişkin kabul edilmektedir. Milletlerarası özel hukukta ise hâkim, hangi durumlarda kamu düzeni müdahalesinin söz konusu olacağını, çocuğun yüksek yararını dikkate alarak belirlemek zorundadır. Bu nedenle velâyet davalarında hâkim, taraflar arasında mutlak bir denge gözetmek durumunda değildir. Bu husus, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türk hukukunun diğer kaynaklarında yer almaktadır. Dolayısıyla milletlerarası özel hukukta çocuğun yüksek yararı, kamu düzeninin sınırını ve kapsamını ifade etmektedir. Çalışmamızda da velâyete ilişkin yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda kamu düzeni müdahalesi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun, milletlerarası sözleşmeler ile mahkeme kararları çerçevesinde tartışılmaya çalışılacaktır.