La place de la littérature francophone en classe de FLE comme un médium interculturel: « Une si longue lettre » de Mariama Bâ


Creative Commons License

Broutın J., Soylu Baştuğ D.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.965-977, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fransız dili eğitimi sınıflarında edebiyat, kültürlerarası araç olarak öğretici bir kaynaktır. Özellikle toplumsal cinsiyeti konu alan edebiyat eğitim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ele alınmasına olanak tanıyan kültürel özellikler içermektedir. Kültürlerarası yetkinliği geliştirmek için edebiyat önemli bir yere sahiptir, çünkü öğrenciler sadece ebeveynler, diğer yetişkinler ve diğer öğrencilerle değil aynı zamanda kitap, televizyon vb. gibi çok sayıda kültürel ürünle de etkileşime girerler. Eylem odaklı yaklaşıma göre öğrenen, diğer sosyal varlıklarla etkileşime girerek farklı kültürler ile karşı karşıya gelir. Bu nedenle, Fransızca'da çok sayıda araştırma, Fransızca'nın yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarasılıkla ilgilenmektedir. Bu araştırmamızda, Senegalli yazar Mariamma Bâ 'nın "Une si longue lettre" adlı eseri incelenecektir. Öncelikle, Fransız dili eğitimi sınıflarında toplumsal cinsiyeti konu alan Frankofon edebiyatını eğitsel ve kültürlerarası araç olarak tanımlayacağız. Sonuç olarak, çalışmamızda toplumsal cinsiyeti konu alan edebiyat eseri ilgili bir uygulama örneği sunacağız.