INVESTIGATION OF RURAL TOURISM POTENTIALS IN IZNIK RURAL


Creative Commons License

Soykök B., Taş M.

Mimarlık ve Kent Araştırmaları Konferansı 2021, 15 October 2021, pp.84-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.84-90
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Kırsal turizm; doğal kaynaklara dayalı, kırsal alanlarda kırsal yerleşmelerle iç içe gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Özellikle son yıllarda tatilden beklentilerin değişmesi ve kent yaşamından uzaklaşma isteği gibi çeşitli sebeplerle kırsal turizme olan ilgi daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı, kırsal turizm bileşenlerinin varlığı esas alınarak kırsal turizm potansiyellerinin genel bir incelemesini yapmaktır. Çalışma alanı olarak gölü, iklimi, doğası, peyzaj deseni, tarımsal ürün çeşitliliği ve özgün mimari dokusu ile oldukça zengin bir yerleşim olan İznik kırsalı seçilmiştir. Yapılan araştırmalara göre İznik kırsalındaki kırsal turizm potansiyellerinin çok çeşitli ve oldukça zengin olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kırsaldaki mevcut ve olası turizm potansiyellerinin belirlenmesine ek olarak, İznik'teki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi noktasında önemlidir.