TÜRK DİLİ SÖZLÜKLERİNDE MADDE BAŞI OLARAK “BOL-/OL-” ve “ER-/ İ-” FİİLLERİ


ŞAHİN H.

uluslararası Türk Lehçeleri Araştırmaları Dergisi ( TÜRKLAD), 2018 (Peer-Reviewed Journal)