Mozaiklerin Yerinde Sergilenmesi ve Korunmasına Yönelik Tasarımlarda İlişkisel Anlam Çözümlemesinin Katkıları


Creative Commons License

Kirli Özer G.

Journal of Mosaic Research, no.14, pp.355-362, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26658/jmr.1014997
  • Title of Journal : Journal of Mosaic Research
  • Page Numbers: pp.355-362

Abstract

Günümüzde yerinde koruma ve sergileme giderek önem kazanmaktadır. Bu durum sergilenen eserin değerini ortaya çıkarırken, en ideal koruma koşullarını sağlayacak mimari ve endüstriyel sergi elemanlarının gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Tasarlanan elemanın işlevsel olduğu kadar görsel olarak da sergilenen kültür varlığının önem ve değerini yansıtır nitelikte olması gerekmektedir. Tasarlanan sergi elemanları, eserleri korurken görmeye gelenlere farklı duyulara hitap eden deneyimler yaşatabildikleri ölçüde başarılı olarak değerlendirilmektedir. Bu başarı eserlerin korunabilme oranı, tasarımın farklı kullanıcıların gereksinimlerine cevap verebilmesi ve ekonomik katkı sağlayabilecek mekânsal niteliklere karşılık verebilmesiyle ölçülür. Bu çalışma kapsamında yerinde korunması uygun görülen mozaiklerin korunması ve sergilenmesine yeterli ve nitelikli öneriler getirebilmek için düşünülmesi gereken ilişkiler ve bu ilişkilerin bileşenlerinden bahsedilecek ve tasarım sürecinde göz önünde bulundurulması önemli olan koşulların altı çizilecektir.


Anahtar Kelimeler: Arkeolojik peyzaj, mozaik, koruyucu örtü tasarımı, ilişkisel çözümleme.Arkeolojik peyzaj, mozaik, koruyucu örtü tasarımı, ilişkisel çözümleme.