Gelibolu Âlî nin Nushatû’s-Selâtîn Adlı Eserindeki Rüşvetle İlgili Değerlendirmeler


EĞRİ S.

Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, no.181, pp.52-55, 1999 (Peer-Reviewed Journal)