Küresel Finans Kapital Çağında Devrim Arayışları: John Holloway’in Öfke Günleri Kitabı Üzerine


Demir V. M.

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.23, no.44, pp.143-167, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu metin, çağdaş anarşist düşünürlerden John Holloway’in Öfke Günleri: Paranın Hükümranlığına Karşı Öfke adlı risalesini değerlendirmektedir. Para ve ulus devlet ilişkisi, finans kapital evresinde para ile devletin ilişkisinin dönüşümü ve neoliberal devletlerin oluşumunu ve buna direniş yöntemi olarak çağdaş bir sol-popülist söylemin nasıl örgütlenebileceği fikri değerlendirilmiş, Holloway düşüncesinin bazı açmazlarına dikkat çekilmiştir. Çalışma para, ulus devlet ilişkisi ve kapitalizme direniş alternatiflerini değerlendirerek çağdaş siyaset felsefesine katkı yapmayı denemektedir.