Terminal Ventrikül (V. Ventrikül)


Creative Commons License

Özmarasalı A. İ., Yagubov F., Ocak P., Doğan Ş.

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, no.226, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Konus medullaris içinde, sınırları ependimal hücreler tarafından oluşturulan, santral kanal ile bağlantılı boşluk terminal ventrikül (TV) olarak adlandırılmaktadır. Komunikan hidrosefali olgularında ventrikülomegaliye ek olarak TV genişleyerek 5. ventrikül gibi davranabilir.  Embriyolojik gelişim sırasında kanalizasyon ve retrogresif farklılaşmanın bir sonucu olarak ependim ile kaplı bir boşluk olarak oluşan TV, çocuklarda normal doğumsal varyasyon olarak kabul edilse de erişkinlerde oldukça nadir, asemptomatik bir klinik antitedir. Semptomatik olduğu durumlarda bel ağrısı, sfinkter bozukluğu ve fokal nörolojik defisit gibi bulgular görülebilir. Literatürde operasyon ihtiyacı 100’den az vaka bildirilmiştir. Amacımız polikliniğimizde saptanan TV vakalarını güncel literatür eşliğinde analiz etmektir.