SELECTION OF THE BEST DEEP DRILLING PARAMETERS WITH THE COPRAS


Albak E. İ., Yurtemre E., Binici R.

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2021, pp.360-366

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.360-366
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Dairesel delik elde etme işlemi talaşlı imalat alanında delme olarak adlandırılır. Delik boyunun delik çapına oranı 10 dan büyük olması durumunda delik delme işlemi derin delik delme olarak isimlendirilmektedir. Derin delik delme işlemi esnasında yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı istenmeyen durumlardır. Bu sonuçlar, ürün kalitesini ve üretim maliyetli açısından önemlidir. Bu çalışmada derin delik delme makinesinin ana spindell devri, karşı spindell devri ve ilerleme hızı unsurlarını ele alarak yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı değerleri incelenmiştir. İnceleme için Taguchi yöntemiyle deney tasarımı oluşturulmuştur. Deney tasarımı için 3 faktör 3 seviyeli Taguchi L9 ortagonal dizisi seçilmiştir. Girdi unsurları farklı değerlerde ele alınarak 9 farklı deney yapılmış ve bir çok kriterli karar verme yöntemi olan COPRAS yöntemi ile en iyi alternatif deneyler seçilmiştir. COPRAS yönteminde incelenen kriterlerin ağırlıklandırılması en iyi alternatifin seçiminde önemli rol oynamaktadır. Bu seçim esnasında yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı farklı oranlarda ağırlıklandırılarak en iyi deneyler karşılaştırılmıştır. Çalışma ile ana spindell devri, karşı spindell devri ve ilerleme hızının yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca yüzey pürüzlüğü ve delik çapı kaçıklığı unsurlarının ağırlıkları farklı oranlarda seçilerek ağırlıkların etkileri de incelenmiştir.