Seasonal changes of the some biochemical parameters in the seminal plasma and blood plasma of Arabian stallions and their effects on sperm quality


Creative Commons License

Mert H., Doğan İ., Mert N., Ekin S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.11, no.2, pp.90-94, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

At yetiştiriciliğinde sperm kalitesi ve mevsimlere bağlı olarak değişimlerinin saptanması önem taşımaktadır. Bu amaçla Karacabey Tarım İşletmesinde bulunan 10 adet Arap Aygırı materyal olarak seçildi. Kış, bahar ve yaz mevsimlerinde olmak üzere 3 defa kan ve sperma örnekleri alındı. Usulüne uygun yöntemlerle kan ve seminal plazmaları çıkarılıp toplam protein, toplam lipid, toplam kolesterol, kalsiyum, fosfor, vitamin C, vitamin A ve β-karoten düzeyleri saptandı. Elde edilen değerler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak yorumlandı. Ayrıca, sperma kalitesinin saptanması amacıyla farklı mevsimlerde alınan sperma örneklerinde, sperma hacmi, pH, % motilite, yoğunluk, % ölü sperma oranı, % anormal spermatozoa oranı, % akrozomal defektli spermatozoa oranı gibi spermatolojik muayeneler yapıldı. Mevsimlere göre saptanan değişimler ve ortalama değer farklılıkları istatistiksel olarak değerlendirildi. Bahar dönemi sperma örneklerinin daha kaliteli olduğu vurgulandı.