Algılanan Örgütsel Destek, Psikolojik İyi Oluş ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi


YILDIZ BAĞDOĞAN S.

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.20, no.3, pp.5-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)