Meslek etiği eğitiminde pedagojik bir yöntem ve veri toplama aracı olarak etik otobiyografisi


Siviş Çetinkaya R.

14. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.101-102

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-102
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme müfredat programlarında yer alan Eğitimde Ahlak ve Etik derslerinde, etik otobiyografisi etkinliğinin pedagojik bir yöntem olarak kullanımı hakkında öğretmen eğitimcilerini bilgilendirmektir. İlgili yöntem, aynı zamanda araştırmalarda veri toplama çalışmalarında da kullanılmaktadır. Pozitif etik yaklaşımı (ya da Kültürleştirme Modeli) olarak bilinen ve meslek etiği eğitiminde deneyimsel , önetkisel, anlatımcı ve etkileşimsel yöntemlerin kullanımını savunan bu pedagojik yaklaşıma göre, etik otobiyografilerinin ilk derste öğrencilere yazdırılması önerilmektedir. Öğrencilerin meslek etiğine ilişkin geçmiş öğrenmelerini, değerlerini ve inanışlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen bu etkinlik, dönem sonunda tekrarlanarak öğrenme kazanımlarının görülmesine de yardımcı olmaktadır. Bu yönteme göre, öğrencilerin meslek etiği açısından boş beyaz sayfalar olmadıkları düşünülmekte ve var olan etik altyapılarının meslek etiği derslerinde ortaya çıkarılarak meslek etiğindeki kuramsal konularla bütünleştirilmeleri önerilmektedir. Bu çalışmada, etik otobiyografisi yöntemine ilişkin kuramsal altyapı, ilgili araştırma bulguları ve uygulama önerilerine yer verilecektir. Araştırmacı tarafından daha önce verdiği meslek etiği derslerinde kullanılmış olan bu yöntemin, farklı eğitim programlarındaki uygulamalarından örnekler de sunulacaktır. Etik otobiyografisi yönteminin, araştırmacının meslek etiğiyle ilgili araştırmalarında nitel veri toplama aracı olarak kullanımına ilişkin de bilgi verilecektir. Bu çalışmanın, hem eğitimde meslek etiği dersinde kullanılacak pedagojik yöntemlere katkıda bulunması, hem de bu konuya ilgi duyan araştırmacıları veri toplama yöntemleri konusunda bilgilendirmesi beklenmektedir.