BİLATERA VOKAL KORD PARALİZİSİ TEDAVİSİNDEUYGULANAN FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİNİNSONUÇLARININ RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI


AKÇA M. E. , COŞKUN H. H. , BASUT O. İ. , KASAPOĞLU F. , ÖZMEN Ö. A. , DEMİR U. L.

39. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey