LRBA gen mutasyonu saptanan iki kardeş: Olgu Sunumu


KARALI Y., ÇEKİÇ Ş. , KILIÇ GÜLTEKİN S. Ş.

24. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey