Tüketici Temelli Markalaşmada Bir Model Önerisi


DUMAN D. O., ALTINTAŞ M. H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES, 2017 (Peer-Reviewed Journal)