Çorum Belediyesinin Stratejik Planı ile Performans Programlarında Bilgi ve Belge Odaklı Hizmetlerin Yeri (2010-2014)


Creative Commons License

Sağlık Ö.

ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.537-554

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.537-554
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Organisations have set out strategies to achieve desiring their place in the future and could execute these strategies with strategic plans. In Turkey, public offices in the scope of the law No. 5018 have to design strategic plans. Municipalities that one of the institutions in this scope have been declared the goals on strategic plans for the different services that they would serve, indicated to be achieved goals in current year on performance programs and evaluated the results of goals on annual reports. Services like implementing electronic records management systems, digitising the records in the in-house archives, establishing libraries have been named as "services focusing information and records". In the field these services has been seen as a couldn't achieved inadequately. "Municipalities could not achieve these services that located in the strategic plans and performance programs on desired level" has been mentioned as a problem of study. Question of the study could be stated in this way: "How are the services focusing information and records have been located in the strategic plan and performance programs of Çorum Municipality?" Researching the achieved level of the goals regarding the services focusing information and records in the strategic plan and performance programs of Çorum Municipality in the era of 2010-2014 has being aimed. Annual reports were benefited to determine achieved level of the goals with adopting the field research method. At the result of the study % 57 of the goals regarding the services focusing information and records of Corum Municipality couldn't have achieved sufficiently.

Organizasyonlar, gelecekte bulunmak istedikleri noktaya ulaşmak için stratejiler kurgulayıp, bunları stratejik planlar aracılığıyla uygularlar. Türkiye'de 5018 sayılı kanun kapsamındaki kamu kurumları stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamdaki kurumlardan biri olan belediyeler de gerçekleştirmek istedikleri pek çok konudaki hizmetlere dair hedefleri stratejik planlarda açıklamakta, cari yıl içerisinde gerçekleştirilecek olanları performans programlarında belirtmekte, hedeflerin sonuçlarını ise faaliyet raporlarında değerlendirmektedir. Bu hizmetlerden elektronik belge yönetim sistemi tesis etmek, kurum arşivindeki belgeleri dijitalleştirmek, kütüphane kurmak gibi faaliyetleri bilgi ve belge odaklı hizmetler olarak adlandırmaktayız. Ancak sahada yapılan araştırmalardan bu hizmetlerin yeteri kadar gerçekleştirilmediği görülmektedir. Çalışmanın problemi "belediyelerin stratejik planları ile performans programlarında yer alan söz konusu hizmetlerin istenilen düzeyde gerçekleşmemesi", soru ise "Çorum Belediyesinin stratejik plan ve performans programlarında bilgi ve belge odaklı hizmetler nasıl yer buluyor?" şeklinde belirlenmiştir. Çalışmada, Çorum Belediyesinin 2010-2014 dönemine ait stratejik plan ve performans programlarındaki bilgi ve belge odaklı hizmetlerin gerçekleşme düzeyinin araştırılması amaçlanmaktadır. Saha araştırması yöntemi benimsenerek hedeflerin gerçekleşme düzeyinin tespiti için faaliyet raporlarından faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda Çorum Belediyesinin stratejik plan ve performans programlarındaki bilgi ve belge odaklı hizmetlere dair hedeflerin %57'sinin yeteri kadar gerçekleştirilmediği görülmüştür.