Bazı Lipaz Enzimlerinin Polimer Matriksi Üzerine İmmobilizasyonu ve Biyodizel Üretiminde Kullanılması


AYBASTIER Ö. , YÜCEL Y., DEMİR C.

3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Turkey, 12 - 14 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey