Karmaşıklık teorisi ve karmaşık uyum sağlayıcı liderlik: Kuramsal bir analiz


Creative Commons License

Özen H., Turan S.

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.47, pp.67-85, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 47
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-85
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Gerçeklere sezgiler yoluyla değil, insan aklıyla ulaşılabileceğini düşünen Descartes ile mekanikçi doğa felsefesi kurulmuş oldu. Böylece dönemin bilimsel paradigması olayları neden-sonuç ilişkisine göre irdeleyerek, elde edilen gerçekliği kesin ve değişmez olarak tüm evrene genellemiştir. Bu paradigma örgütsel yaşamı da etkisi altına almış ve örgütsel dinamiklere kararlı ve düzenli sistem anlayışıyla yaklaşılmıştır. Oysa, endüstri toplumundan bilgi toplumuna, merkeziyetçilikten âdem-i merkeziyetçiliğe, hiyerarşik yapılardan ağ yapılara geçiş gibi yeni paradigma dönüşümleri, bilginin ezoterik olduğu gerçeğine ve fenomenlerin karmaşık dinamik süreçlere dayalı bir değişimine yol açmıştır. Bu dönüşüm karmaşık sisteme kesinlik ve değişmezlik ilkesiyle yaklaşılamayacağına vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada, yeni bir paradigma olan karmaşık uyum sağlayıcı liderlik kavramı karmaşık uyumsağlayıcı liderlik teorisi’yle ilişkilendirilerek analitik olarak değerlendirilmiş, karmaşık sistem yaklaşımı ile teorik çözümleme yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak karmaşık uyum sağlayıcı liderlik, edinilen algı değişimlerini karşılayabilecek, etkileşimi sağlayabilecek, bütüncül bir değişim teorisi olabileceği konusunda umut vaat etmektedir.