Poliaromatik Hidrokarbonların Bursa Kent Atmosferindeki Konsantrasyon ve Toplam Çökelme Akı Seviyeleri


BİRGÜL A., TAŞDEMİR Y. , KURT KARAKUŞ P. B.

Uluslararası Su ve Çevre KOngresi, 22 - 24 March 2018, pp.1718

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1718