COVID-19 Salgın Sürecinde GLOBALGAP


AKBUDAK N., şen ö.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, pp.248-255, 2021 (Peer-Reviewed Journal)