Immune Thrombocytopenia as a Presenting Manifestation of Hodgkin’s Lymphoma


Creative Commons License

Güler S., Aktekin E. H. , Şahin Uyar S. B. , Şimşek N., Arslan D.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.186-188, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.186-188
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Autoimmune hematological disorders may be the initial indicator of an underlying Hodgkin lymphoma (HL). Immune thrombocytopenia (ITP) can manifest before, during, or after the diagnosis of HL, and concurrent thrombocytopenia can complicate the diagnosis and initial treatment of the malignancy. Various autoimmune disorders have been described in patients with HL, including ITP, autoimmune hemolytic anemia, autoimmune neutropenia, systemic lupus erythematosus, and scleroderma. An underlying HL should be considered in the differential diagnosis of a pediatric patient with ITP. In this report, we present the case of a 5-year-old boy who had thrombocytopenia and fever at the time of his HL diagnosis. Based on bone marrow aspiration and evaluation, we diagnosed immune thrombocytopenia and administered treatment with intravenous gammaglobulin. The platelet count normalized within a few days of treatment.

Otoimmün hematolojik bozukluklar altta yatan bir Hodgkin lenfoma (HL) için ilk gösterge olabilir. İmmün trombositopeni (ITP), HL tanısı öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir ve eş zamanlı trombositopeni teşhisi ve malignitenin başlangıç tedavisini karmaşık hale getirebilir. HL’li hastalarda otoimmün hemolitik anemi, İTP, otoimmün nötropeni, sistemik lupus eritematozus ve skleroderma gibi çeşitli otoimmün bozukluklar tanımlanmıştır. İTP’li bir çocuk hastanın ayırıcı tanısında gizli bir HL düşünülmelidir. Bu çalışmada HL tanısı sırasında trombositopeni ve ateş görülen 5 yaşındaki bir erkek hastayı sunmaktayız. Kemik iliği aspirasyonu ve değerlendirmesine dayanarak immün trombositopeni teşhis ettik ve intravenöz gamaglobulin tedavisi uyguladık. Trombosit sayısı tedaviyle birkaç gün içinde normale döndü.