Tekstil Sektörü İçin İnsan Sermayesi Modeli İle Ücret Tahmini: Bursa Örneği


ÇINAR M., ÖZ R.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, no.67, pp.97-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)