4. Sınıf “Basit Elektrik Devreleri” Ünitesi İçin Bir Öğretim Materyali Tasarımı ve Tasarıma Yönelik Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri


Creative Commons License

Yılmaz E. , Köseoğlu E., Yıldırım Y.

International Journal of Karamanoğlu Mehmetbey Educational Research, vol.2, no.2, pp.100-109, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : International Journal of Karamanoğlu Mehmetbey Educational Research
  • Page Numbers: pp.100-109

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, 4. sınıf “Basit Elektrik Devreleri” ünitesine yönelik bilgisayar destekli interaktif bir öğretim materyali geliştirmek ve sunuş yoluyla öğretim (SYÖ) yöntemine entegre edildiğinde öğrenmeye etkisini incelemektir. Araştırmada eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 16 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Materyalin kullanışlı olduğu ve akıllı tahtalar ile uyumlu çalıştığı, anlamayı kolaylaştırdığı, multimedya içeriklerle öğrencileri derse motive ettiği, anlamlı öğrenmeyi ve kavramayı desteklediği ve sunuş yoluyla öğretim (SYÖ) yöntemini daha etkili hale getirdiği ortaya çıkmıştır.