Cr+6 VE Zn+2 METALLERİNİN AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNE TOKSİK ETKİLERİ


Creative Commons License

Alkan U., Çalışkan Eleren S., Odabaş E.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.93-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Zn+2 ve Cr+6 metallerinin aktif çamur prosesi üzerindeki toksik etkisinin incelenmesidir. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin çeşitli konsantrasyonlardaki toksik etkisini belirlemek için laboratuar ölçekli sürekli tam karışımlı aktif çamur sistemi işletilmiştir. Aktif çamur prosesinde toksik etkiyi değerlendirmek için 12, 24, 36, 48, 72 mg/l konsantrasyonlarında Zn+2 ve 4, 10, 16, 24, 32 mg/l konsantrasyonlarında Cr+6 metalleri ile çalışılmıştır. Aktif çamur prosesi üzerinde bu metallerin Oksijen Tüketim Hızı (OTH)’na etkileri ve IC50 (%50 solunum inhibisyonu meydana getiren toksik madde konsantrasyonu) değerleri respirometre kullanılarak test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin konsantrasyonlarının artması ile OTH değerlerinin azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, IC50 değerinin Zn+2 için 44,71 mg/l ve Cr+6 için 12,04 mg/l olduğu belirlenmiştir. Bu da Cr+6 metalinin aktif çamur sistemine karşı daha toksik olduğunu göstermiştir.