Fiyat, Gelir ve Faiz Oranlarının Konut Talebi Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı


ÇINAR M.

International Journal of Social Inquiry, vol.15, no.2, pp.295-309, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier