Muhasebe Mesleğinin Geleceği Boyutunda Akademik YayınlarınBibliyometrik Analiz


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.13, no.25, pp.562-579, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 25
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.562-579
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract


Amaç: Çalışmada “teknoloji tabanlı muhasebenin geleceği” boyutunda rehber metodolojiyi takip etmek amacıyla 2000-2020 yılları arasında bibliyometrik analiz yapılmıştır.

Tasarım/Yöntem: Muhasebe mesleği dijital geleceğe doğru yol alırken “dijital muhasebe ve eğitim, bilgi teknolojileri ve muhasebe, muhasebe denetimi ve teknoloji” kapsamında yayınlanan akademik çalışmalar “Web of Science”, “Scopus”, “TR Dizin” ve “Google School” veri tabanlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler

bibliyometrik analiz yazılımı Vosviewer (1.6.16) haritalama tekniğiyle görselleştirilmiştir.

Bulgular: Web of Science veri tabanında yapılan araştırmada 34 ülkenin 87 yayınına ulaşılmıştır. Yayınların ülkelere göre dağılımının bibliyometrik analizinde en çok yayın yapan (%17) ve yayınlarına en fazla atıf alan (% 29) ülke ABD'dir. En çok yayını olan üniversiteler, 29 yayın ve %6 pay ile Finlandiya merkezli Aalto ve Turku Üniversiteleridir. ABD'de Arkansas Üniversitesi 26 yayınla % 4,9'luk paya sahip. Scopus veri tabanında 32 ülkeden 154 yayın elde edilmiştir. ABD 20 yayın ve % 13 pay ile ilk sırada yer almaktadır. Yayınlarına en çok atıf alan ülke 751 atıf ve % 60 pay ile ABD'dir. En çok yayını olan üniversiteler, 482 atıf ve% 38'lik pay

ile ABD'de Georgia Eyalet Üniversitesi'dir. Veri tabanlarında Türkiye kaynaklı bir yayına rastlanmamıştır. TR Dizini ve Google School veri tabanında, Türkiye’de mesleğinin dijital geleceği konusu kapsamında yapılan araştırmada 50 dergide 132 makalenin yer aldığı 8 kongrenin katkı sağladığı tespit edilmiştir. Muhasebe mesleğinin teknolojik gelişimine en fazla katkı sağlayan dergilerin başında %14 pay ile “Muhasebe ve Finansman” dergisi gelmektedir.

Sınırlılıklar: TR Dizini ve Google School veri tabanında, tekniğin kullanılamaması çalışmanın sınırlığıdır.

Özgünlük/Değer: Konu kapsamında, veri tabanlarından elde edilen verilere dayanarak Vosviewer haritalama tekniğiyle yapılan bibliyometrik analiz yazında ilk çalışmadır. Çalışma ile araştırmacılar için sistematik bir bilgi haritası sağlamak amaçlanmıştır.