İki Boyutlu Rasgele Dağılı E-Cam Lifi/Polyester Matris Kompozitlerde Yükleme Hızının Mukavemet Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Yazıcı M., Ülkü S.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-57, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada iki boyutlu rasgele dağılı kısa cam elyafı takviyeli polyester matrisli kompoziit plakalarda yükleme hızının çekme mukavemeti üzerine etkileri araştırılmıştır. Bir,iki ve üç tabakalı kompozitler üretilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre çekme hızı arttıkça kompozit mukavemetinde düşme görülmektedir. Ayrıca, tabakalı kompozitin mukavemeti tabaka sayısı arttıkça yükselse bile ulaşılan değer, tek tabakanın mukavemet gerilmesi değerleri ile kıyaslandığında olması gereken değerin çok altındadır. Bu çalışmanın en önemli bulgusu olarak Cam elyaf takviyeli polyester kompozitlerde 2D rasgele dağılı takviye durumunda, yükleme hızı ile kompozit mukavemetinin düştüğü ve bu düşüşte lif/matris arabirim özelliklerinin önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.