İki Pozitif Azot Atomu İçeren Di-katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve 1.0 M HCl Ortamında Korozyon İnhibisyon Etkinliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Öztürk S., Telci E., Bektaş G., Kaya B., Taner E., Kıvrak K.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.11, no.2, pp.812-828, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, kimyasal yapısında iki adet pozitif yüklü kuaterner amonyum azotu içeren üç tane di-katyonik yüzey aktif madde sentezlenmiştir. Sentezlenen yüzey aktif maddelerin kimyasal yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle (FT-IR, 1H NMR ve 13C NMR) ispatlanmıştır. Sentezlenen ve moleküler yapıları aydınlatılan 3 adet ürünün, 1.0 M HCl asidik ortamda, kütle kaybı yöntemi kullanılarak yumuşak çeliğin korozyonuna karşı inhibisyon etkinlikleri belirlenmiştir. Farklı inhibitör konsantrasyonlarına sahip asidik çözeltilere, metal kuponların, oda sıcaklığında 24 saat süreyle daldırılması suretiyle yapılan korozyon testleri sonucunda, her üç yüzey aktif madde için, birbirine yakın ve etkin inhibisyon verimleri elde edilmiştir. Moleküler yapılarında bulunan uzun karbon zincirindeki karbon sayısının fazlalığı korozyona karşı korumada etkin bir faktör olduğu gösterilmiştir. Uzun zincirindeki karbon sayısı en fazla olan inhibitörün asit ortamındaki korozyon inhibisyon etkinliğinin diğerlerine göre biraz daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, korozyona karşı etkinlikleri ile ilişkilendirmek adına, söz konusu di-katyonik yüzey aktif maddeler için kritik misel konsantrasyonu, bu konsantrasyondaki yüzey gerilimleri, misel oluşum serbest enerjisi, köpük kararlılığı gibi bazı fizikokimyasal parametreleri de hesaplama yoluna gidilmiştir. Yüzey aktif maddelerin metal yüzeyine adsorbe olarak yüzeyi korozyondan koruduklarının önemli bir destekleyici delili olan taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yüzey görüntüleri de alınmış ve asit çözeltisine daldırılan metal yüzeylerindeki pürüzlülük halleri belirlenmiştir.