Tag: A Blockchain Inspired Data Structure


DORUK A., TAKAN S., SOYGAZİ F., Demirtaş Z., Akkurt E.

Mühendislik bilimleri ve araştırmaları dergisi (Online), vol.5, no.1, pp.20-33, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the data structure of the blockchain is discussed from a software engineering perspective. The traceable, immutable, and provable nature of the data structure of the blockchain is among the issues to be dealt with in terms of software engineering. However, it is difficult to use in software development because the conventional data structures used in blockchain are intertwined with other blockchain-based technologies. In this article, the data structure is separated from blockchain technologies and made accessible to software engineers for various purposes. In doing so, numerous software engineering problems related to the blockchain data structure have been addressed and solutions developed. The proposed data structure has been validated and evaluated by comparing it with the traditional blockchain data structure. It is observed that the time/space complexity of our proposed data structure reduces on a logarithmic scale.
Bu çalışmada blokzincirinin veri yapısı yazılım mühendisliği bakış açısından ele alınmaktadır. Blokzincirinin veri yapısının izlenebilir, değiştirilemez ve kanıtlanabilir doğası, yazılım mühendisliği açısından ilgilenilecek konular arasında görülmektedir. Ancak blokzincirinde kullanılan geleneksel veri yapıları diğer blockzincir tabanlı teknolojilerle iç içe olduğu için yazılım geliştirmede kullanımı zordur. Bu makalede, veri yapısı blokzinciri teknolojilerinden ayrılmış ve yazılım mühendisleri için farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir hale getirilmiştir. Bunu yaparken, blokzinciri veri yapısıyla ilgili çok sayıda yazılım mühendisliği sorunu ele alınmış ve çözümler geliştirilmiştir. Önerilen veri yapısı, geleneksel blokzinciri veri yapısı ile karşılaştırılarak doğrulanmış ve değerlendirilmiştir. Önerilen veri yapısının zaman ve uzay karmaşıklığının blokzincirindeki veri seviyesindeki mekanizmalara göre logaritmik bir ölçekte azaltma sağladığı görülmüştür.